Bộ Đội Phục Viên Là Gì

     
Tôi đang làm bộ đội phục viên, vậy cho hỏi trường hợp của tôi là bộ đội phục viên thì có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội hay không? Nếu như tôi muốn thi tuyển vào công chức xã thì có được cộng điểm ưu tiên gì không? Xin cảm ơn.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 thì:

"3. Quân nhân chuyên nghiệp phục viên:a) Được trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp phục viên một lần; được bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;b) Đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;c) Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên chức;d) Được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều này."

Như vậy, bộ đội phục viên sẽ được ưu tiên cộng điểm khi thi tuyển công chức xã.

Bạn đang xem: Bộ đội phục viên là gì


*

Bộ đội phục viên

Mức trợ cấp tạo việc làm đối với bộ đội phục viên là bao nhiêu?

Tại Điều 4 Nghị định 151/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên như sau:

"Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên theođiểm a, c khoản 3 Điều 40 của Luật, được quy định như sau:1. Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phục viên; được hỗ trợ đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.2. Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi phục viên.3. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.4. Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức theo quy định tạiĐiều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CPngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; hoặc được ưu tiên khi xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức theo quy định tạikhoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CPngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức."

Theo đó, bộ đội phục viên sẽ được trợ cấp việc làm bằng 6 tháng tiền lương cơ sở.

Bộ đội phục viên có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội không?

Theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014quy định những người lao động trong nước bắt buộc đóng BHXH, cụ thể như sau:

"1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:a) Người làm việc theohợp đồnglao động không xác định thời hạn,hợp đồnglao động xác định thời hạn,hợp đồnglao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cảhợp đồnglao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luậtvềlao động;b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;c) Cán bộ, công chức, viên chức;d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theohợp đồng;h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hànhhợp tácxã có hưởng tiền lương;i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,tổ chứcxã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này sau đây gọi chung là người lao động."

Như vậy, anhlàm phục viên quân đội không bắt buộc phải đóng BHXH. Nhưng anhcó thể đóng BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất khi đủ điều kiện hưởng.

Bộ đội phục viên Căn cứ pháp lý

Home Hỏi Đáp Điều kiện thôi phục viên là gì, nghĩa của từ phục viên trong tiếng việt

Phục viên là lực lượng quân nhân chuyên nghiệp ra khỏi quân đội, không còn phục vụ trong quân ngũ căn cứ theo quy định tại Điều 21 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân,viên chức quốc phòng 2015.Bạn đang xem: Phục viên là gì

Đối với nhiều người, phục viên là một thuật ngữ xa lạ, phục viên là một khái niệm thường chỉ được sử dụng trong ngành quân đội. Căn cứ theo quy định của pháp luật, phục viên là một trong những hình thức thôi phục vụ tại ngũ của lực lượng quân nhân chuyên nghiệp.

Bạn đang xem: Điều kiện thôi phục viên là gì, nghĩa của từ phục viên trong tiếng việt

Vậy phục viên là gì? Điều kiện để phục viên là gì? Chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên ra sao? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn đọc.

Phục viên là gì? Điều kiện để được phục viên

Phục viên là lực lượng quân nhân chuyên nghiệp ra khỏi quân đội, không còn phục vụ trong quân ngũ căn cứ theo quy định tại Điều 21 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân,viên chức quốc phòng 2015.

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 2015, quân nhân chuyên nghiệp được phục viên khi không thuộc các trường hợp sau đây:

Thứ nhất: Quân nhân chuyên nghiệp đáp ứng đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Theo đó, quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp: (i) Đủ kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; (ii) Hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; (iii) Đủ 40 tuổi, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên theo quy định của pháp luật quy định về chức danh chiến đấu viên trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân mà Quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không thể chuyển ngành được.

Thứ hai: Sức khỏe của quân nhân chuyên nghiệp bị suy giảm nên được nghỉ theo chế độ bệnh binh theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ tại ngũ được chuyển ngành sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và được cơ quan, tổ chức nơi đến tiếp nhận.


Như vậy, nếu quân nhân chuyên nghiệp không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì quân nhân chuyên nghiệp sẽ được phục viên.


*

Các trường hợp thôi phục vũ tại ngũ

Ngoài việc giải đáp phục viên là gì? chúng tôi còn chia sẻ tới Quý độc giả về các trường hợp thôi phục vụ tại ngũ. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 2015, các trường hợp quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vũ tại ngũ bao gồm:

Thứ nhất: Hết thời hạn phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật. Thời hạn phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp ít nhất là 06 (sáu) năm kể từ ngày quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp. Sau khi hết thời hạn 06 năm này thì quân nhân chuyên nghiệp nếu có nguyện vọng mới có thể xin thôi phục vụ tại ngũ.

Xem thêm: Thành Tích Lẫy Lừng Của Deontay Wilder Là Ai, Deontay Wilder Là Ai

Thứ hai: Quân nhân chuyên nghiệp có nguyện vọng thôi phục vụ tại ngũ và được cấp có thẩm quyền đồng ý cho thôi phục vũ tại ngũ sau 06 năm kể từ ngày có quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trường hợp này chỉ áp dụng đối với quân nhân chuyên nghiệp phụ vụ tại ngũ theo hạn tuổi.

Thứ ba: Hết tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo quy định của pháp luật.

Thứ tư: Đối với Chiến đấu viên đã được đào tạo và bồi dưỡng nhưng Quân đội không thể bố trí sử dụng cũng thuộc trường hợp được/bị thôi phục vụ tại ngũ. Tuy nhiên, đối với chiến đấu viên mà có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu và hưởng chế độ lương hưu theo quy định của pháp luật.

Thứ năm: Bộ máy Nhà nước luôn không ngừng được cải tiến dẫn đến nhiều trường hợp Nhà nước buộc phải cắt giảm biên chế, do đó, quân nhân chuyên nghiệp cũng có thể được/bị thôi phục tại ngũ khi thay đổi tổ chức biên chế.


Thứ sáu: Bên cạnh các trường hợp thuộc về nguyên nhân khách quan nên quân nhân chuyên nghiệp buộc phải thôi phục vụ tại ngũ thì cũng có những trường hợp thuộc về nguyên nhân chủ quan. Đối với những quân nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 02 năm liên tiếp thì cũng thuộc trường hợp phải thôi phục vụ tại ngũ.

Thứ bảy: Lực lượng quân nhân Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia, là những người giữ gìn biên cương và bảo vệ Tổ Quốc, do đó, lực lượng quân nhân phải là những người có sức khỏe tốt để thực hiện nhiệm vụ được giao. Vì vậy, đối với những quân nhân không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe cũng thuộc trường hợp buộc phải thôi phục vụ tại ngũ.

Các hình thức thôi phục vụ tại ngũ

Điều 21 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 2015 quy định về các hình thức thôi phục vụ tại ngũ bao gồm: Một là nghỉ hưu; hai là phục viên; ba là nghỉ theo chế độ bệnh binh và bốn là chuyển ngành.

Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên

Các chế độ, chính sách đối với quân nhân phục viên được ghi nhận tại Điều 5 Nghị định 21/2009/NĐ-CP. Theo đó, Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bệnh bình, không chuyển ngành thì sẽ được phục viên về địa phương.

Đối với sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp được phục viên về địa phương sẽ được hưởng các chế độ, chính sách sau đây:

Thứ nhất: Nếu sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp là người có công với cách mạng thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, khi phục viên sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp còn được hưởng các quyền lợi sau: (i) Được hưởng trợ cáp tạo việc làm bằng 6 tháng tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phục viên. Được ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế – xã hội khác; (ii) Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng; (iii) Được cấp tiền tàu xe (loại thông thường ) từ đơn vị về nơi cư trú.

Xem thêm: Sự Tích Cô Đôi Thượng Ngàn Là Ai ? Thánh Tích Và Bản Văn Chầu

Thứ ba: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã phục viên về địa phương trong thời gian không quá một năm, kể từ ngày quyết định phục viên có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng các chế độ, chính sách như sau: (i) Không phải hoàn trả lại chế độ trợ cấp tạo việc làm, chế độ trợ cấp phục viên một lần đã nhận; (ii) Nếu có nguyện vọng tính nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải hoàn trả quỹ bảo hiểm xã hội khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận.

Quý vị có thắc mắc liên quan đến bài viết phục viên là gì? Quý độc giả cần giải đáp vui lòng liên hệ chúng tôi qua số 1900 6557 để được hỗ trợ, trân trọng!