BÀI TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG LỚP 4

     
Dạng 1: tìm kiếm trung bình cộng của những số đã biết.

Bạn đang xem: Bài toán trung bình cộng lớp 4

Ví dụ: tìm trung bình cộng của các số sau: 10, 15, 30, 45.

Giải:

Trung bình cộng của những số:

(10+15+30+45):4=25.

Đáp số: 25.

Bài 1:

Tìm vừa phải cộng của những số sau: 24, 40, 84, 124, 100, 300

Bài 2:

Khối 4 của ngôi trường em bao gồm lớp 4A, 4B cùng 4C. Lớp 4A tất cả 21 học tập sinh, lớp 4B có 23 học sinh, lớp 4C tất cả số học sinh nhiều hơn trung bình cùng 2 lớp 4A và 4B là 2 bạn. Hỏi lớp 4C gồm bao nhiêu bạn làm việc sinh?

Bài 3:

Bạn An tất cả 13 quyển vở, chúng ta Lan tất cả 15 quyển vở. Số vở của Nam nhát trung bình cộng số vở hai bạn An cùng Lan với 2 quyển. Tính số vở của Nam.

Bài 4:

Tìm vừa phải cộng của những số: 9, 12, 15, 18, 21, 24 ,27.

Dạng 2: Tính vừa phải cộng của các số liên tục cách đều.

Ví dụ : Tính vừa đủ cộng của các số trong dãy số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

+Cách 1 : Ta đi tính tổng những số hạng hàng số bên trên rồi phân chia cho số số hạng.

Lời giải:

Số số hạng là: (105 - 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình cùng là:

1890 : 35 = 54.

Đáp số: 54.

+Cách 2: vì dãy số bên trên là hàng số cách đều ta có:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2.

Trung bình cộng = tổng : số số hạng

= (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 : số số hạng

=(số đầu + số cuối) : 2

Lời giải:

Vì dãy số bên trên là hàng số phương pháp đều đề xuất trung bình cộng của những số hạng trong dãy là:

(3 +105) : 2 = 54.

Đáp số: 54.

Xem thêm: Aristotle And His Definition Of Happiness, 48 Essential Life Skills Everyone Should Learn

Bài 1:

Tính vừa phải cộng của các số trong dãy: 10, 20, 30,…, 240.

Bài 2:

Cho dãy số sau: 14,18, 22,…, 142.

Tìm trung bình cộng của những số trong dãy số trên,

Bài 3:

Cho hàng số: 6,11, 16,…,a. Biết trung bình cộng của các số trong hàng số bên trên là 56. Tính a.

Dạng 3: Dạng toán không nhiều hơn, nhiều hơn thế hoặc bởi trung bình cộng.

1 .Bằng mức độ vừa phải cộng

Ví dụ: An bao gồm 24 loại kẹo. Bình tất cả 28 chiếc kẹo. Cường gồm số dòng kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường tất cả bao nhiêu dòng kẹo?

Giải:

Sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ thứ ta thấy:

2 lần trung bình cùng số kẹo của ba bạn là:

24 + 28 = 52 (cái)

Trung bình cộng số kẹo bố bạn xuất xắc số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái).

Đáp số: 26 cái.

Bài 1:

Hải có 14 mẫu nhãn vở, Lâm có đôi mươi cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bằng trung bình cộng số nhãn vở của cả ba bạn. Hỏi Hà bao gồm bao nhiêu loại nhãn vở?

Bài 2:

Xe thứ nhất chở được 5t hàng, xe trang bị hai chở được 7 tấn hàng. Xe thứ cha chở bởi trung bình cùng của ba xe. Hỏi xe cộ thứ tía chở được từng nào tấn hàng ?

Bài 3:

Số thứ nhất là 98, số vật dụng hai gấp gấp đôi số vật dụng nhất. Số thứ bố bằng trung bình cùng của 3 số. Tra cứu số đồ vật ba?

2 .Nhiều rộng trung bình cộng.

Ví dụ: Lan có 30 viên kẹo, Bình tất cả 12 viên kẹo. Hoa có số viên kẹo lơn rộng trung bình cùng của ca ba bạn là 4 viên. Hỏi Hoa tất cả bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

Ta gồm sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ vật dụng ta thấy:

2 lần trung bình cùng số kẹo của bố bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình cộng số kẹo ba bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Đáp số: 27 cái.

Bài 1:

Thùng thứ nhất có 50 lít dầu, thùng sản phẩm công nghệ hai có 37 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cùng số dầu của tất cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ tía có bao nhiêu lít dầu?

Bài 2:

Sốthứ độc nhất vô nhị là 155, số trang bị hai là 279. Số thứ tía hơn vừa đủ cộng của cả 3 số là 26đơn vị. Tìm kiếm số vật dụng ba.

Bài 3:

Số thứ nhất là 267, số đồ vật hai là rộng số trước tiên 32 đơn vị chức năng nhưng yếu số thứ ba 51đơn vị. Số thứ tứ hơn vừa đủ cộng của tất cả 4 số là 8đơn vị. Search số sản phẩm công nghệ tư?

3. Ít hơn trung bình cộng.

Bình bao gồm 8 quyển vở, Nguyên gồm 4 quyển vở. Mai bao gồm số vở ít hơn trung bình cộng của tất cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Giải:

Ta gồm sơ đồ:

*

2 lần trung bình cộng số vở của bố bạn là:

8 + 4 - 2 = 10 (quyển)

Trung bình cộng số vở của ba bạn là:

10 : 2= 5 (quyển)

Số vở của Mai là:

5 – 2 = 3 (quyển).

Xem thêm: Da Cóc Mà Bọc Bột Lọc, Bột Lọc Mà Bọc Hòn Than Là Quả Gì, Da Cóc Mà Bọc Bột Lọc, Bột Lọc Mà Bọc Hòn Than

Đáp số: 3 quyển.

Bài 1:

Khánh có 20 viên bi, Bảo có 31 viên bi, Nam tất cả số bi ít hơn trung bình cộng của tất cả 3 bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 2:

Túi kẹothứ nhất gồm 25 viên, túi trang bị hai nhiều hơn thế nữa túi thứ nhất 7 viên kẹo. Túi máy ba ít hơn trung bình cùng số kẹo của cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ cha có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 3:

Khối lớp 4 của ngôi trường Tiểu học tập Kim Liêntham gia trồng cây vào vườn sinh thái xanh của trường. Lớp 4A trồng được 35cây, lớp 4Btrồng được nhiều hơn lớp 4A 12cây, lớp 4C trồng ít hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4Dtrồng được ít hơn trung bình số lượng kilomet bốnlớp trồng được là 7cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Dowload tài liệu Tại đây!

Phụ huynh và các em học tập sinh bài viết liên quan KHÓA HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 4tại đây: TOÁN NÂNG CAO LỚP 4