BÀI 67 TRANG 87 SGK TOÁN 6 TẬP 1

     

-Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá bán trị hoàn hảo nhất của bọn chúng rồi để dấu "-" trước kết quả.

- mong muốn cộng nhị số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm kiếm hiệu hai giá bán trị tuyệt đối của chúng (số béo trừ số nhỏ) rồi đặt trước công dụng tìm được vệt của số có giá trị tuyệt đối hoàn hảo lớn hơn.

- ao ước trừ số nguyên(a) đến số nguyên (b), ta cộng(a) cùng với số đối của ( b).

Bài giải:

(a) ,, (-37) + (-112) = -(37 + 112) = -149)

(b) ,, (-42) + 52 = 52 - 42 = 10)

(c) ,, 13 - 31 = 13 + (-31) = -(31 - 13) = -18)

(d) ,, 14 - 24 - 12 \ = 14 + (-24) + (-12) \ = -(24 - 14) + (-12) \ = -10 + (-12) \ = -(10 + 12) \ = -22)

(e) ,, (-25) + 30 - 15 \ = (-25) + 30 + (-15) \ = -(25 + 15) + 30 \ = -40 + 30 \ = -(40 - 30) \ = -10)

 

 
Bạn đang xem: Bài 67 trang 87 sgk toán 6 tập 1

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 9: Quy tắc gửi vế - luyện tập trang 87 khác • Giải bài 61 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 kiếm tìm số nguyên(x),... • Giải bài bác 62 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm kiếm số nguyên(a),... • Giải bài bác 63 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tra cứu số nguyên (x),... • Giải bài xích 64 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(a in... • Giải bài xích 65 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(a, , b in... • Giải bài 66 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tra cứu số nguyên(x),... • Giải bài bác 67 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-37) +... • Giải bài 68 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 một đội nhóm bóng đá năm... • Giải bài 69 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trong bảng bên dưới đây... • Giải bài 70 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính những tổng sau một... • Giải bài xích 71 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhanh:(a) ,, -2001 +... • Giải bài 72 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: cho chín tấm bìa...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài xích sau


Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Bài Tập Đọc Có Chí Thì Nên Lớp 4 Tập 1, Trả Lời Câu Hỏi Bài Tập Đọc Có Chí Thì Nên

Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 9: Quy tắc chuyển vế - luyện tập trang 87
• Giải bài xích 61 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 62 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 63 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 64 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 65 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 66 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 67 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 68 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 69 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 70 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 71 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 72 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Nêu Mạch Cảm Xúc Đoàn Thuyền Đánh Cá ", Mạch Cảm Xúc Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số