Bài 103 trang 97 sgk toán 6 tập 1

     

Cho nhì tập thích hợp số(A = left 2; 3; 4; 5; 6 ight, , B = left 21; 22; 23 ight.)

a) rất có thể lập được từng nào tổng dạng((a + b)) với(a in A) và(b in B) ?

b) trong những tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho(2) ?
Bạn đang xem: Bài 103 trang 97 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

a) Lấy mỗiphần tử(a ∈ A) cùng với một phần tử(b ∈ B) ta được một tổng (a + b).

b) Số chẵn cộng số chẵn được tổng làmột số phân chia hết mang lại (2), số lẻ cộng số lẻ được một trong những chia hết cho(2)

Bài giải:

a)

Mỗi phần tử(a ∈ A) cộng với một phần tử(b ∈ B) ta được một tổng (a + b).

Do(A) có(5) phần tử,(B) có(3) bộ phận nên ta có thể tùy chỉnh được:

(5.3 = 15)tổng dạng((a + b))

b)

Vì: Chẵn + chẵn = chẵn, lẻ + lẻ = chẵnlà những số chia hết cho(2)

Tập(A) có ba số chẵn, tập(B) có một số chẵn cho nên vì thế lập được(3.1 = 3)tổng phân chia hết cho(2)

Tập(A) có(2) số lẻ, tập(B) có(2)số lẻ vì thế lập được(2 . 2 = 4)tổng chia hết cho(2)

Do đó tất cả tất cả(f 7)tổng phân tách hết cho(f 2)

Bảng minh họa bỏ ra tiết:

(+)(2)(3)(4)(5)(6)
(21)(21)(f 24)(25)(f 26)(27)
(22)(f 24)(25)(f 26)(27)(f 28)
(23)(25)(f 26)(27)(f 28)(29)

 

 

 


Xem video clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 13: Bội và ước của một số trong những nguyên khác • Giải bài 101 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 kiếm tìm năm bội... • Giải bài bác 102 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm toàn bộ các ước... • Giải bài 103 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cho hai tập hợp... • Giải bài xích 104 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 search số... • Giải bài 105 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền số vào ô trống... • Giải bài xích 106 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bao gồm hai số...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 13: Bội và mong của một vài nguyên
• Giải bài 101 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 102 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 103 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 104 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 105 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 106 trang 97 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6


Xem thêm: Phường Hội Và Thương Hội Ra Đời Nhằm Mục Đích, Là: A,Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Lãnh Chúa

Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Nếu Tải Ba Pha Đối Xứng Khi Nối Hình Sao Thì : Id = Ip, Nếu Tải Ba Pha Đối Xứng, Khi Nối Hình Sao Thì: A

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12