BÁC HỒ LÀ AI

     

*

Với lòng tin yêu nước nồng nàn, yêu mến dân sâu sắc, sự nhậy bén về chính trị, bạn đã bước đầu suy nghĩ về những vì sao thành bại của các trào lưu yêu nước hiện giờ và quyết tâm ra đi tìm kiếm con mặt đường để cứu vãn dân, cứu nước.

Tháng 6 năm 1911, bạn đi ra nước ngoài, xuyên suốt 30 năm hoạt động, Người đã đi đến nước Pháp và các nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa tâm hồn với những trào lưu của người công nhân và nhân dân các dân tộc ở trong địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, vận động cách mạng và nghiên cứu các học tập thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi của phương pháp mạng tháng Mười Nga cùng sự thành lập và hoạt động của nước ngoài Cộng sản đang đưa tín đồ đến với công ty nghĩa Mác - Lênin. Tự đây, Người đã nhận rõ kia là tuyến đường duy nhất đúng mực để giải phóng dân tộc bản địa và giải tỏa giai cấp.

Bạn đang xem: Bác hồ là ai

Năm 1919, tín đồ gia nhập Đảng xã hội Pháp và hoạt động trong trào lưu công nhân Pháp. Mon 6 năm 1919, đại diện Hội những người vn yêu nước tại Pháp, bạn gửi tới hội nghị Versailles (Pháp) phiên bản yêu sách của nhân dân An Nam, yêu cầu cơ quan chỉ đạo của chính phủ Pháp thừa nhận những quyền tự do và quyền bình đẳng của dân tộc việt nam .

Tháng 12 năm 1920, trên Đại hội lần sản phẩm công nghệ 18 của Đảng xóm hội Pháp tại tp Tours, tín đồ bỏ phiếu đống ý gia nhập nước ngoài Cộng sản với tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp. Sự kiện này khắc ghi bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, từ công ty nghĩa yêu thương nước chân chính đến nhà nghĩa cùng sản.

Năm 1921, tại Pháp, bạn tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc trực thuộc địa, nhằm mục đích tuyên truyền giải pháp mạng trong nhân dân các nước thuộc địa. Bạn viết nhiều bài đăng trên những báo “Người thuộc khổ”, “Đời sống thợ thuyền”, ... Đặc biệt, fan viết sản phẩm “Bản án cơ chế thực dân Pháp” lên án táo tợn mẽ cơ chế thực dân, giác ngộ lòng yêu thương nước của nhân dân các nước thuộc địa. Toàn bộ các bài viết của người đều được kín chuyển về nước cùng lưu truyền trong số đông tầng lớp nhân dân.

Năm 1925, tại quảng châu (Trung Quốc), tín đồ tham gia ra đời Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, sáng sủa lập tổ chức Hội vn Cách mạng Thanh niên, ra báo bạn teen để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về vào nước, bên cạnh đó mở lớp đào tạo và giảng dạy cán cỗ cho cách mạng Việt Nam.

Từ năm 1930 mang lại năm 1940, fan tham gia công tác của quốc tế Cộng sản sinh hoạt nước ngoài, bên cạnh đó theo dõi sát trào lưu cách mạng nội địa và gồm những chỉ đạo đúng đắn cho Ban Chấp hành trung ương Đảng ta.

Sau 30 năm chuyển động ở nước ngoài, năm 1941 fan về nước, triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng lần máy tám, quyết định đường lối đánh Pháp, xua đuổi Nhật, thành lập Mặt trận Việt Minh, hối hả xây dựng lực lượng vũ trang, tăng nhanh phong trào đấu tranh giải pháp mạng quần chúng, sẵn sàng tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Xem thêm: Skills 2 Unit 4 Lớp 7 : Skills 2, Skills 2 Trang 45 Unit 4 Tiếng Anh 7 Mới

Tháng 8 năm 1945, tín đồ cùng tw Đảng tập trung Hội nghị việt nam của Đảng và chủ trì Đại hội Quốc dân cư Tân Trào. Đại hội đồng tình chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh, cử hồ Chí Minh làm chủ tịch nước nước ta Dân công ty Cộng hòa. đại diện Chính che lâm thời, fan đã vạc lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Tháng 7 năm 1954, với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, hiệp nghị Géneva được cam kết kết. Khu vực miền bắc được giải phóng. Miền nam bị đế quốc Mỹ xâm lược biến thành thuộc địa kiểu new của chúng. Người cùng với tw Đảng chỉ huy nhân dân toàn nước thực hiện mặt khác hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc bộ và biện pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân sinh hoạt miền Nam.

Tháng 9 năm 1960, trên Đại hội Đại biểu toàn nước lần thứ ba của Đảng Lao đụng Việt Nam, hcm được bầu cai quản tịch Ban Chấp hành trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Người, quần chúng ta vừa tạo chủ nghĩa thôn hội nghỉ ngơi miền Bắc, vừa triển khai cuộc nội chiến chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải hòa miền Nam, thống tuyệt nhất nước nhà, đưa toàn nước tiến lên chủ nghĩa làng mạc hội.

Cuộc đời quản trị Hồ Chí Minh là 1 cuộc đời trong sạch cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một đồng chí quốc tế lỗi lạc, đã chống chọi không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình mang đến Tổ quốc, mang đến nhân dân, do lý tưởng cộng sản, vị độc lập, từ do của các dân tộc bị áp bức, vì độc lập và công lý trên núm giới.

Xem thêm: Giải A Closer Look 2 Unit 10 Lớp 7 Sources Of Energy, Unit 10 Lớp 7: A Closer Look 2

Năm 1987, trên kỳ họp lần sản phẩm 24, tổ chức triển khai Giáo dục - văn hóa truyền thống - khoa học của liên hiệp quốc (UNESCO) đang ra Nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải tỏa dân tộc việt nam và nhà văn hóa kiệt xuất” .