18 VỊ LA HÁN LÀ AI

     

Buddhist Art dìm sáng tác, thi công, tôn tạo tất cả các tượng phật, phù điêu, tranh vẽ phật giáo… trong đó có tượng TƯỢNG 18 VỊ LA HÁN (thập chén la hán) theo yêu cầu. Tượng được chế tác mẫu trên đất sét và hoàn thành trên phần nhiều chất liệu, với kích cỡ tùy ý quý vị!

MỘT SỐ MẪU THAM KHẢO TƯỢNG 18 VỊ LA HÁN:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
La Hán ngôi trường Mi

Thuộc mẫu Bà-la-môn nước Xá-vệ. Theo thần thoại khi Ngài bắt đầu sanh ra đã gồm lông mày dài rủ xuống, điều báo cáo kiếp trước Ngài là 1 trong những nhà sư. Sau khoản thời gian theo Phật xuất gia, Ngài cải cách và phát triển thiền cửa hàng và chứng A-la-hán.Pháp Trụ ký xếp Ngài là vị La-hán sản phẩm mười lăm, thường cùng 1.500 A-la-hán trụ vào Linh Thứu Sơn.